Tiếng Nói Lẽ Thật

Tiếng Nói Lẽ Thật

Nhằm phục vụ quý đọc giả tốt hơn về mặt nội dung. Học Viện Kinh Thánh Việt Nam lập chuyên trang về Lẽ Thật.

Quý đọc giả có thể truy cập vào lethat.vn hoặc tiengnoicualethat.vn. Hy vọng chuyên trang mới này sẽ giúp đỡ quý vị tốt hơn trong việc lắng nghe tiếng nói của lẽ thật và tìm kiếm lẽ thật.


In bài này