Language Switch To English

 • Nhiều Mặt Và Nguyên Nhân Của Sự Không Tin - Apologetics Press

  Tại sao nhiều người rõ ràng thông minh lại thích tin rằng không có Đức Chúa Trời? Chính loài người kiêu ngạo về sự tự do chọn lựa của mình. Loài người là các tác nhân đạo đức tự do, những người mà được ban cho quyền để đưa ra quyết định của chính họ. Mỗi người quyết định những gì mà mình muốn mặc, những gì mà mình muốn ăn, và nơi mà mình muốn đi đến. Nhưng quan trọng nhất, mỗi người quyết định những gì mà anh ta hay cô ta muốn tin. Một bài giảng được thực hiện bởi nhân vật Cựu Ước Giô-suê cho phép chúng ta nhìn thấy mỗi người chúng ta được tự do như thế nào để chọn lựa nếu chúng ta muốn tin vào Đức Chúa Trời. Nói về dân Giu-đa hàng ngàn năm về trước, Giô-suê đã nói rằng: “Nếu chẳng thích cho các ngươi phục sự Đức Giê-hô-va, thì ngày nay hãy chọn ai mà mình muốn phục sự, hoặc các thần mà tổ phụ các ngươi đã hầu việc bên kia sông, hoặc các thần dân A-mô-rít trong xứ mà các ngươi ở; nhưng ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va” (Giô-suê 24:15). Luận điểm của Giô-suê không thể nào rõ ràng hơn: dân Giu-đa – chỉ như mọi dân tộc khác và tất cả dân tộc riêng biệt – có sự tự do chọn lựa để tin, hay không tin vào Đức Chúa Trời.

  Read more

 • Đạo Đấng Christ Là Gì?

  Đạo Đấng Christ là gì? Mục đích của sách này là để giải thích về đạo Đấng Christ cho bạn bằng các thuật ngữ đơn giản, để bày tỏ cách để bạn trở thành một tín đồ Đấng Christ, và để tóm tắt những gì mà bạn phải tin và bạn nên hành động như thế nào như là một tín đồ Đấng Christ. Đạo Đấng Christ mà bạn sẽ đọc về nó trong các trang sau là đạo Đấng Christ như được biết đến và được thực hiện trong thời kỳ các sứ đồ của thế kỷ đầu tiên. Một nỗ lực chân thành sẽ được thực hiện với tài liệu một cách chính xác từ Kinh Thánh với mọi tuyên bố được đưa ra về đạo Đấng Christ. Những điều sau đây là một nỗ lực để trình bày cho bạn về đạo Đấng Christ mà không có các truyền thống được thêm vào của những người nam và nữ từ 2000 năm trước. Trong khi hầu hết các truyền thống về sau này là vô hại, thì một số lại sai lầm và nên được tránh đi.

  Read more

 • Sau Khi Chết Chúng Ta Sẽ Đi Về Đâu?

  Cả Giô-suê và vua Đa-vít đã nói đến về sự chết của mình rằng “Nầy, ngày nay ta sẽ đi đường cả thế gian phải đi” (Giô-suê 23:14; 1 Các Vua 2:2). Một trong những câu nói của loài người chúng ta phơi bày nên sự thật không thể chối bỏ được, dù đôi lúc chúng ta không hề muốn nói đến. Dù muốn dù không thì cả thế gian này đều gặp nhau tại một con đường, đoạn đường mà từ già đền trẻ, giàu hay nghèo và khỏe mạnh hay đau yếu! Điều đặc biệt về sự chết là không ai trong chúng ta trở nên ngoại lệ, và đoạn đường này là một đi không trở lại nên không ai có thể mô tả hay kể lại về nó cho chúng ta hầu cho cảm súc của chúng ta khi nghe nói về nói hoặc phấn khích hay kinh khiếp. Chình vì lý do không ai biết gì sau cái chết nên chúng ta thường nghe nhiều người đồn đoán về sự chết của một người sẽ trở thành và ra sao khi cái chết đến:

  Read more

 • Kinh Thánh Nói Gì Về Tín Lý "Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới"

  Người tiên-cáo nghe như phải lẽ; Song bên đàng kia đến, bèn tra-xét người. Châm-ngôn 18:17

  Xin người đọc lưu ý cách dùng từ của tác giả mang những định nghĩa sau nhằm để hiểu rõ ý của tác giả muốn truyền đạt. Nội dung bài viết này muốn nhận biết Kinh Thánh nói gì về tín lý của Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới (tôi gọi tắt là WATV theo tên trang website của họ), hay còn được biết đến với danh xưng không chính thức “Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ”.

  Read more

 • Sự Quan Hệ Giữa Nước Đức Chúa Trời Và Hội Thánh

  Bài viết này muốn giúp gảii thích thuật ngữ Nước hay Vương Quốc dùng trong Kinh Thánh Tân Ước và nhận biết mối quan hệ giữa Vương Quốc và Hội Thánh.

  Read more

 • Lẽ Thật Về Phép Báp-têm

  VBI giới thiệu bài học qua video được thực hiện bởi WVBS (Trường Kinh Thánh Video Thế Giới).

  Hãy cùng tác giả Don Blackwell tìm hiểu Lẽ Thật Về Phép Báp-têm.

  Read more

 • Chúng Ta Sẽ Đi Về Đâu Khi Chết? - When Do We Go When We Die?

  VBI giới thiệu bài học qua video được thực hiện bởi WVBS (Trường Kinh Thánh Video Thế Giới).

  Hãy cùng tác giả Don Blackwell tìm hiểu Chúng Ta Sẽ Đi Về Đâu Khi Chết? - When Do We Go When We Die?

  Read more

 • "DANH NGÀI LÀ GIÊ-HÔ-VA" Xuất Ê-díp-tô Ký 15:3

  VBI giới thiệu bài viết của Tiến Sĩ – Jack Cottrell về danh xưng của Đức Chúa Trời. 

  Read more

 • Bối Cảnh Thư Tín Phi-e-rơ

  Chúng ta thường gọi sách Phi-e-rơ thứ nhất và thứ hai. Nhưng đây là thư tín hay bức thư của Sứ Đồ Phi-e-rơ.

  1 Hỡi kẻ rất yêu dấu, nầy là thơ thứ hai tôi viết cho anh em. Trong thơ nầy và thơ kia, tôi tìm cách làm cho nhớ lại để giục lòng lành trong anh em, (2 Phi-e-rơ 3:1)

  Việc tiếp cận một bức thư sẽ khác biệt so với các thể loại văn chương khác như thi ca, tiểu sử... v/v. Bức thư sẽ có mục đích, tác giả và người nhận.

  Read more

 • Con Cái Của Sự Vâng Lời - 1 Phierơ 1:13-16

  Bài học này nằm trong loạt bài tìm hiểu về Thư Tín Của Sứ Đồ Phierơ. Chúng ta sẽ tìm hiểu sự dạy dỗ trong (1 Phi-e-rơ 1:13-16).

  13 Vậy, anh em hãy bền chí như thể thắt lưng, hãy tiết độ, lấy sự trông cậy trọn vẹn đợi chờ ơn sẽ ban cho mình trong khi Đức Chúa Jêsus Christ hiện ra.14 Anh em đã nên như con cái hay vâng lời, thì chớ có làm theo sự dâm dục, là sự cai trị trong anh em ngày trước, về lúc anh em còn mê muội.15 Nhưng, như Đấng gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình,16 bởi có chép rằng: Hãy nên thánh, vì ta là thánh. (1 Phi-e-rơ 1:13-16)

  Read more

Bối Cảnh Thư Tín Phi-e-rơ

Chúng ta thường gọi sách Phi-e-rơ thứ nhất và thứ hai. Nhưng đây là thư tín hay bức thư của Sứ Đồ Phi-e-rơ.

1 Hỡi kẻ rất yêu dấu, nầy là thơ thứ hai tôi viết cho anh em. Trong thơ nầy và thơ kia, tôi tìm cách làm cho nhớ lại để giục lòng lành trong anh em, (2 Phi-e-rơ 3:1)

Việc tiếp cận một bức thư sẽ khác biệt so với các thể loại văn chương khác như thi ca, tiểu sử... v/v. Bức thư sẽ có mục đích, tác giả và người nhận.

      I.          Tác Giả

Có nhiều tranh luận ngày nay về việc Phi-e-rơ có phải thực sự là tác giả của cả hai bức thư (Goppelt và Achtemeier[1]). Sự tranh luận này là vô ích vì chỉ dựa vào suy đoán. Chúng ta ngày nay không thể khẳng định hay phụ đỉnh tác giả của “sách” dựa trên ý riêng hay sự suy đoán của chúng ta. Chỉ có người nhận và tác giả thời bấy giờ mới có thể xác thực được thông tin trên. Việc trả lời câu hỏi vì sao chúng ta có hai bức thư ngày nay? Sẽ cho câu trả lời về “thực hư” ai là tác giả của sách. Vấn đề hoài nghi về Phi-e-rơ là tác giả là chuyện của thời nay chứ không phải thời bấy giờ. Dầu vậy, chúng ta có bằng chứng từ chính hai bức thư cho thấy được viết cùng một tác giả mà người nhận ai cũng biết là ai và có thể kiểm chứng. Tôi dựa trên việc Hội Thánh gìn giữ hai bức thư này bằng chính mạng sống của họ trong sự bắt bớ và chính nội dung của nó mà thừa nhận Phi-e-rơ là tác giả.

 • Phi-e-rơ nói mình là tác giả. 1 Phi-e-rơ 1:1; 2 Phi-e-rơ 1:1; 3:1.
 • Sin-vanh người chép bức thư cho Sứ Đồ Phi-e-rơ. 1 Phi-e-rơ 5:12.

Dựa trên những sách còn lại của Kinh Thánh, chúng ta sẽ tổng hợp một số thông tin về Phi-e-rơ.

A.    Danh xưng của Phi-e-rơ.

Ông tên là Si-môn (tiếng Do Thái - Luca 6:14), nhưng lại được Đức Chúa Jêsus Christ gọi là Phi-e-rơ (tiếng Hy Lạp) và Sê-pha (tiếng A-ram) nghĩa là đá (Giăng 1:42). Sứ Đồ Phao-lô thường đề cập đến Phi-e-rơ là Sê-pha (Ga-la-ti 1:18; 2:9,11,14; 1 Cô-rinh-tô 1:12; 3:22; 9:5; 15:5)

B.    Ông là người có gia đình.

 • Cha của Phi-e-rơ – Giô-na. Mathiơ 16:17.
 • Mẹ vợ. Mathiơ 8:14-15.
 • Vợ ông. 1 Cô-rinh-tô 9:5.
 • Anh em với Anh-rê. Giăng 1:35-42
  • Ông là môn đồ thứ ba đi theo Đức Chúa Jêsus Christ.

C.    Nghề nghiệp và vai trò của Phi-e-rơ.

 • Ông là người đánh và bạn cùng nghề với Giăng và Gia-cơ (Luca 5:1-10).
 • Ông được Chúa kêu gọi trở thành “tay đánh lưới người” (Mathiơ 4:19).
 • Người chăn bầy (Giăng 21:15-17).
 • Trưởng lão tại Hội Thánh địa phương (1 Phi-e-rơ 5:1).
 • Ông là Sứ Đồ của Đức Chúa Jêsus Christ (Mathiơ 10:2).

   II.          Thời Điểm & Địa Điểm

Vào khoảng năm 64-67 SCN[2]. Điều này dựa trên chủ đề chính của bức thư mà sẽ được đề cập sau. Việc này giúp liên kết với sự trị vì của hoàng đế Rô-ma Nê-rô và cơn bắt bớ khủng khiếp dưới sự trị vì tàn ác của vị Sê-sa này.

Nhiều người cho rằng ông sau khi hoàn thành hai bức thư không lâu sau cũng bị tử vì đạo bằng cách đóng đinh ngược.

Phi-e-rơ cho biết bức thư được viết tại Ba-by-lôn trong 1 Phi-e-rơ 5:13.

 III.          Người Nhận

Bức thư thứ nhất và thứ hai đều tiếp cận cùng một nhóm người nhận giống nhau. Họ là tín đồ Đấng Christ kiều ngụ rải rác trong xứ Bông, Ga-la-ti, Cáp-ba-đốc, A-si và Bi-thi-ni (1 Phi-e-rơ 1:1, 5:16). Với chức vụ của Sứ Đồ Phi-e-rơ được nhắc đến bởi Sứ Đồ Phao-lô trong Ga-la-ti, cho chúng ta thấy ông chuyên lo cho tín đồ là người do thái (Ga-la-ti 2:7-8). Dầu vậy trong hai bức thư của ông được viết cho tín đồ Đấng Christ cả Dân Ngoại và Do Thái. Vậy liệu bức thư này có thể áp dụng cho tín đồ ngày này? Chắc chắn là bức thư này sẽ không “lỗi thời” trước nhất với tín đồ Dân Ngoại hay Do Thái thời bấy giờ và hiện tại vì những lý do sau đây:

A.    Bản chất của người nhận không thay đổi...

...gởi cho những người kiều ngụ rải rác trong xứ Bông, Ga-la-ti, Cáp-ba-đốc, A-si và Bi-thi-ni, là những người được chọn, 2 theo sự biết trước của Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha, và được nên thánh bởi Đức Thánh Linh, đặng vâng phục Đức Chúa Jêsus Christ và có phần trong sự rải huyết Ngài...

Cả dân ngoại và do thái khi trở thành tín đồ đều là người được chọn của Đức Chúa Trời. Mang các đặc điểm:

 • Được chọn theo sự biết trước của Đức Chúa Trời.
 • Được nên thánh bởi Đức Thánh Linh.
 • Có phần trong sự rảy huyết của Đức Chúa Jêsus Christ. Được xóa sạch tội lỗi.
 • Là người đã vâng theo lẽ thật làm sạch lòng mình. 1 Phi-e-rơ 1:22.
 • Người được tái sanh bởi lời Đức Chúa Trời. 1 Phi-e-rơ 1 :23.
 • Đã chịu báp-têm để có một sự liên lạc lương tâm tốt với Đức Chúa Trời. 1 Phi-e-rơ 3:21.
 • 9 Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài; (1 Phi-e-rơ 2:9)
 • Là chiên của Đức Chúa Jêsus Christ. 1 Phi-e-rơ 2:24.
 • Là người nhà của Đức Chúa Trời – cũng là Hội Thánh. 1 Phi-e-rơ 4:17; 1 Ti-mô-thê 3:15.
 • Không tìm thấy sự gợi ý từ hai bức thư này được đến đối tượng nào khác hơn là tín đồ Đấng Christ.

 IV.          Mục Đích

Sứ Đồ Phi-e-rơ cho biết lý do mà ông viết bức thư. Vì cả hai bức thư đều chia sẽ chung mục đích nên chúng ta sẽ liệt kê trong bài học này.

A.    Lời khuyên và kêu gọi đứng vững trong ơn Đức Chúa Trời.

12 Tôi cậy Sin-vanh, là kẻ tôi coi như một người anh em trung tín, viết mấy chữ nầy đặng khuyên anh em, và làm chứng với anh em rằng ấy là ơn thật của Đức Chúa Trời, anh em phải đứng vững trong đó. (1 Phi-e-rơ 5:12)

Cho sự bắt bớ và thử thách đức tin của môn đồ Đấng Christ. 1:6-7

 • Việc bị bắt bớ không phải là tùy chọn, cũng như trở nên môn đồ Đấng Christ sẽ không giúp mình thoát khỏi. 4:12; 5:9; 2 Ti-mô-thê 3:12.
 • Vì Chúa đã chịu khổ cho mình, mình cũng phải noi dấu chân Ngài. 2:21; 4:1.

Phải hầu việc Đức Chúa Trời vì cớ ơn mà chúng ta đã nhận để cho Đức Chúa Trời được sáng danh. 4:11.

Tín đồ Đấng Christ phải nên thánh trong đời sống của mình. 1:13-17.

Giục lòng lành trong tín đồ Đấng Christ. 2:11-12; 2 Phi-e-rơ 3:1.

B.    Để tỉnh thức tín đồ Đấng Christ.

Trước kẻ thù là Satan, như sư tử rống. 5:8.

Chúng ta chỉ là người ở trọ. 2:11. Ông cũng nhận biết mình ở trong nhà tạm, vì lẽ đó ông sốt sắn răn bảo tỉnh thức anh em. 2 Phi-e-rơ 1:12-15.

Trước sự dẫn dụ của tiên tri giả và giáo sư giả cùng những người ác. 2 Phi-e-rơ 2:1-3; 3:17.

Sự cuối cùng của muôn vật – ngày của Chúa đã gần. 4:7; 2 Phi-e-rơ 3:10-14.

C.    Để ghi nhớ mạng lịnh của Đức Chúa Jêsus Christ.

Ghi nhớ lời của Sứ Đồ. 2 Phi-e-rơ 1:15

Mạng lịnh của Đức Chúa Jêsus Christ. 2 Phi-e-rơ 3:2; Mathiơ 28:19.

    V.          KẾT LUẬN

Việc nắm bắt được Tác Giả, Người Nhận, Bối Cảnh và Mục Đích của bức thư sẽ giúp chúng ta bám sát lấy mạch văn cũng như rút trích được bài học thực tế cho mình.

 

[1] (Black, Allen; Black, Mark C 1998)

[2] (Cottrell 2017)

Tags: Phi-e-rơ

In bài này Gửi Email bài này