Language Switch To English

 • Nhiều Mặt Và Nguyên Nhân Của Sự Không Tin - Apologetics Press

  Tại sao nhiều người rõ ràng thông minh lại thích tin rằng không có Đức Chúa Trời? Chính loài người kiêu ngạo về sự tự do chọn lựa của mình. Loài người là các tác nhân đạo đức tự do, những người mà được ban cho quyền để đưa ra quyết định của chính họ. Mỗi người quyết định những gì mà mình muốn mặc, những gì mà mình muốn ăn, và nơi mà mình muốn đi đến. Nhưng quan trọng nhất, mỗi người quyết định những gì mà anh ta hay cô ta muốn tin. Một bài giảng được thực hiện bởi nhân vật Cựu Ước Giô-suê cho phép chúng ta nhìn thấy mỗi người chúng ta được tự do như thế nào để chọn lựa nếu chúng ta muốn tin vào Đức Chúa Trời. Nói về dân Giu-đa hàng ngàn năm về trước, Giô-suê đã nói rằng: “Nếu chẳng thích cho các ngươi phục sự Đức Giê-hô-va, thì ngày nay hãy chọn ai mà mình muốn phục sự, hoặc các thần mà tổ phụ các ngươi đã hầu việc bên kia sông, hoặc các thần dân A-mô-rít trong xứ mà các ngươi ở; nhưng ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va” (Giô-suê 24:15). Luận điểm của Giô-suê không thể nào rõ ràng hơn: dân Giu-đa – chỉ như mọi dân tộc khác và tất cả dân tộc riêng biệt – có sự tự do chọn lựa để tin, hay không tin vào Đức Chúa Trời.

  Read more

 • Đạo Đấng Christ Là Gì?

  Đạo Đấng Christ là gì? Mục đích của sách này là để giải thích về đạo Đấng Christ cho bạn bằng các thuật ngữ đơn giản, để bày tỏ cách để bạn trở thành một tín đồ Đấng Christ, và để tóm tắt những gì mà bạn phải tin và bạn nên hành động như thế nào như là một tín đồ Đấng Christ. Đạo Đấng Christ mà bạn sẽ đọc về nó trong các trang sau là đạo Đấng Christ như được biết đến và được thực hiện trong thời kỳ các sứ đồ của thế kỷ đầu tiên. Một nỗ lực chân thành sẽ được thực hiện với tài liệu một cách chính xác từ Kinh Thánh với mọi tuyên bố được đưa ra về đạo Đấng Christ. Những điều sau đây là một nỗ lực để trình bày cho bạn về đạo Đấng Christ mà không có các truyền thống được thêm vào của những người nam và nữ từ 2000 năm trước. Trong khi hầu hết các truyền thống về sau này là vô hại, thì một số lại sai lầm và nên được tránh đi.

  Read more

 • Sau Khi Chết Chúng Ta Sẽ Đi Về Đâu?

  Cả Giô-suê và vua Đa-vít đã nói đến về sự chết của mình rằng “Nầy, ngày nay ta sẽ đi đường cả thế gian phải đi” (Giô-suê 23:14; 1 Các Vua 2:2). Một trong những câu nói của loài người chúng ta phơi bày nên sự thật không thể chối bỏ được, dù đôi lúc chúng ta không hề muốn nói đến. Dù muốn dù không thì cả thế gian này đều gặp nhau tại một con đường, đoạn đường mà từ già đền trẻ, giàu hay nghèo và khỏe mạnh hay đau yếu! Điều đặc biệt về sự chết là không ai trong chúng ta trở nên ngoại lệ, và đoạn đường này là một đi không trở lại nên không ai có thể mô tả hay kể lại về nó cho chúng ta hầu cho cảm súc của chúng ta khi nghe nói về nói hoặc phấn khích hay kinh khiếp. Chình vì lý do không ai biết gì sau cái chết nên chúng ta thường nghe nhiều người đồn đoán về sự chết của một người sẽ trở thành và ra sao khi cái chết đến:

  Read more

 • Kinh Thánh Nói Gì Về Tín Lý "Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới"

  Người tiên-cáo nghe như phải lẽ; Song bên đàng kia đến, bèn tra-xét người. Châm-ngôn 18:17

  Xin người đọc lưu ý cách dùng từ của tác giả mang những định nghĩa sau nhằm để hiểu rõ ý của tác giả muốn truyền đạt. Nội dung bài viết này muốn nhận biết Kinh Thánh nói gì về tín lý của Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới (tôi gọi tắt là WATV theo tên trang website của họ), hay còn được biết đến với danh xưng không chính thức “Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ”.

  Read more

 • Sự Quan Hệ Giữa Nước Đức Chúa Trời Và Hội Thánh

  Bài viết này muốn giúp gảii thích thuật ngữ Nước hay Vương Quốc dùng trong Kinh Thánh Tân Ước và nhận biết mối quan hệ giữa Vương Quốc và Hội Thánh.

  Read more

 • Lẽ Thật Về Phép Báp-têm

  VBI giới thiệu bài học qua video được thực hiện bởi WVBS (Trường Kinh Thánh Video Thế Giới).

  Hãy cùng tác giả Don Blackwell tìm hiểu Lẽ Thật Về Phép Báp-têm.

  Read more

 • Chúng Ta Sẽ Đi Về Đâu Khi Chết? - When Do We Go When We Die?

  VBI giới thiệu bài học qua video được thực hiện bởi WVBS (Trường Kinh Thánh Video Thế Giới).

  Hãy cùng tác giả Don Blackwell tìm hiểu Chúng Ta Sẽ Đi Về Đâu Khi Chết? - When Do We Go When We Die?

  Read more

 • "DANH NGÀI LÀ GIÊ-HÔ-VA" Xuất Ê-díp-tô Ký 15:3

  VBI giới thiệu bài viết của Tiến Sĩ – Jack Cottrell về danh xưng của Đức Chúa Trời. 

  Read more

 • Bối Cảnh Thư Tín Phi-e-rơ

  Chúng ta thường gọi sách Phi-e-rơ thứ nhất và thứ hai. Nhưng đây là thư tín hay bức thư của Sứ Đồ Phi-e-rơ.

  1 Hỡi kẻ rất yêu dấu, nầy là thơ thứ hai tôi viết cho anh em. Trong thơ nầy và thơ kia, tôi tìm cách làm cho nhớ lại để giục lòng lành trong anh em, (2 Phi-e-rơ 3:1)

  Việc tiếp cận một bức thư sẽ khác biệt so với các thể loại văn chương khác như thi ca, tiểu sử... v/v. Bức thư sẽ có mục đích, tác giả và người nhận.

  Read more

 • Con Cái Của Sự Vâng Lời - 1 Phierơ 1:13-16

  Bài học này nằm trong loạt bài tìm hiểu về Thư Tín Của Sứ Đồ Phierơ. Chúng ta sẽ tìm hiểu sự dạy dỗ trong (1 Phi-e-rơ 1:13-16).

  13 Vậy, anh em hãy bền chí như thể thắt lưng, hãy tiết độ, lấy sự trông cậy trọn vẹn đợi chờ ơn sẽ ban cho mình trong khi Đức Chúa Jêsus Christ hiện ra.14 Anh em đã nên như con cái hay vâng lời, thì chớ có làm theo sự dâm dục, là sự cai trị trong anh em ngày trước, về lúc anh em còn mê muội.15 Nhưng, như Đấng gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình,16 bởi có chép rằng: Hãy nên thánh, vì ta là thánh. (1 Phi-e-rơ 1:13-16)

  Read more

Sự Quan Hệ Giữa Nước Đức Chúa Trời Và Hội Thánh

Bài viết này muốn giúp gảii thích thuật ngữ Nước hay Vương Quốc dùng trong Kinh Thánh Tân Ước và nhận biết mối quan hệ giữa Vương Quốc và Hội Thánh.

A.     Từ nước “basileia”

Từ nước hay vương quốc[1] trong Kinh Thánh tiếng Hy Lạp là βασιλεία – basileia mang nghĩa thứ nhất là vương quyền, sự cai trị của vua và sự trị vì. Thứ hai mang nghĩa địa phận của sự trị vì, vương quốc.[2]

 • Sự trị vì, vương quyền. 
 • Địa phận của một nước, lãnh thổ, vương quốc, nước.
  • 9 Chúng hát một bài ca mới rằng: Ngài đáng lấy quyển sách mà mở những ấn ra; vì Ngài đã chịu giết, lấy huyết mình mà chuộc cho Đức Chúa Trời những người thuộc về mọi chi phái, mọi tiếng, mọi dân tộc, mọi nước, 10 và Ngài đã làm cho những người ấy nên nước (basileia), và thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời chúng ta; những người ấy sẽ trị vì (basileia) trên mặt đất. (Khải-huyền 5:9-10)
  • Câu Kinh Thánh trên cho thấy bản dịch Tiếng Việt dùng cả hai nghĩa của từ βασιλεία – basileia trong cùng một câu.

Chúng ta sẽ cùng xem cách dùng của Tân Ước cho từng ý nghĩa của từ βασιλεία – basileia.

1.     Theo nghĩa sự trị vì, vương quyền.

Nói đến vương quyền hay sự cai trị của một vị vua.

12 Vậy, Ngài phán rằng: Có một vị thế tử đi phương xa, đặng chịu phong chức làm vua (basileia) rồi trở về; (Lu-ca 19:12)

17 Bởi Đức Chúa Trời đã để cho chúng có lòng vâng làm theo ý muốn Ngài cùng khiến chúng có chung một ý, và ban nước (basileia) mình cho con thú, đến khi những lời Đức Chúa Trời phán được ứng nghiệm. 18 Người đàn bà ngươi đã thấy, tức là cái thành lớn hành quyền (basileia) trên các vua ở thế gian. (Khải-huyền 17:17-18)

28 Mà nếu ta cậy Thánh Linh của Đức Chúa Trời để trừ quỉ, thì nước (basileia) Đức Chúa Trời đã đến tận các ngươi. (Ma-thi-ơ 12:28)

Với sự nhận biết này sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cách dùng từ và mạch văn của Kinh Thánh khi lối hiểu truyền thống “nước là Hội Thánh” không thể thỏa mãn mạch văn và ý định của tác giả Kinh Thánh.

2.     Theo nghĩa vương quốc.

Nói đến lãnh thổ hay vương quốc mà vị vua đang cầm quyền. Khi nói đến nghĩa này thì có thể đánh đồng Hội Thánh và vương quốc là một khi mạch văn cho phép.

7 Dân nầy sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước (basileia) nọ nghịch cùng nước (basileia) kia; nhiều chỗ sẽ có đói kém và động đất. (Ma-thi-ơ 24:7)

5 Ma quỉ đem Ngài lên, cho xem mọi nước (basileia) thế gian trong giây phút; (Lu-ca 4:5)

17 Đức Chúa Jêsus biết ý tưởng họ, bèn phán rằng: Nước (basileia) nào tự chia rẽ nhau thì tan hoang, nhà nào tự chia rẽ nhau thì đổ xuống. (Lu-ca 11:17)

19 Vậy, ai hủy một điều cực nhỏ nào trong những điều răn nầy, và dạy người ta làm như vậy, thì sẽ bị xưng là cực nhỏ trong nước (basileia) thiên đàng; còn như ai giữ những điều răn ấy, và dạy người ta nữa, thì sẽ được xưng là lớn trong nước (basileia) thiên đàng. 20 Vì ta phán cho các ngươi rằng, nếu sự công bình của các ngươi chẳng trổi hơn sự công bình của các thầy thông giáo và người dòng Pha-ri-si, thì các ngươi chắc không vào nước (basileia) thiên đàng. (Ma-thi-ơ 5:19-20)

31 Trong hai con trai đó, đứa nào làm theo ý muốn của cha? Họ đáp rằng: Đứa thứ hai. Đức Chúa Jêsus phán cùng họ rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, những kẻ thâu thuế và phường đĩ điếm sẽ được vào nước (basileia) Đức Chúa Trời trước các ngươi. (Ma-thi-ơ 21:31)

24 Đức Chúa Jêsus thấy người buồn rầu, bèn phán rằng: Kẻ giàu vào nước Đức Chúa Trời là khó biết dường nào! 25 Lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước (basileia) Đức Chúa Trời! (Lu-ca 18:24-25)

5 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước (basileia) Đức Chúa Trời. (Giăng 3:5)

B.     Vương quyền và vương quốc của Đức Chúa Trời

Thuật ngữ basileia áp dụng cho Đức Chúa Trời cả hai mặt. Nói đến quyền tể trị và vương quốc của Ngài. Hiển nhiên toàn cõi vũ trụ này thuộc về Đức Chúa Trời và chịu phục dưới vương quyền của Ngài và nó cũng là vương quốc của Ngài.

11 Hỡi Ðức Giê-hô-va sự cao cả, quyền năng, vinh quang, toàn thắng, và oai nghi đáng qui về Ngài; vì muôn vật trên các từng trời và dưới đất đều thuộc về Ngài. Ðức Giê-hô-va ôi! nước thuộc về Ngài; Ngài được tôn cao làm Chúa tể của muôn vật. 12 Hoặc sự giàu có, hoặc sự vinh quang, đều do Chúa mà đến, và Chúa quản trị trên muôn vật; quyền năng và thế lực ở nơi tay Chúa; tay Chúa khiến cho được tôn trọng và ban sức mạnh cho mọi người. (1 Sử Ký 29:11-12)

28 Vì nước thuộc về Ðức Giê-hô-va, Ngài cai trị trên muôn dân. (Thi Thiên 22:28)

19 Ðức Giê-hô-va đã lập ngôi Ngài trên các từng trời, Nước Ngài cai trị trên muôn vật. (Thi Thiên 103:19)

17 Nguyền xin sự tôn quí vinh hiển đời đời vô cùng về nơi Vua muôn đời, không hề hư nát, không thấy được, tức là Đức Chúa Trời có một mà thôi! A-men. (1 Ti-mô-thê 1:17)

1.     Nhưng tội lỗi đã xen vào... một vương quốc khác hình thành bởi một vương quyền khác.

1 Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, 2 đều là những sự anh em xưa đã học đòi, theo thói quen đời nầy, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung, tức là thần hiện đương hành động trong các con bạn nghịch. (Ê-phê-sô 2:1-2)

Nhân sao các ngoại bang náo loạn? Và những dân tộc toan mưu chước hư không? 2 Các vua thế gian nổi dậy, Các quan trưởng bàn nghị cùng nhau Nghịch Đức Giê-hô-va, và nghịch Đấng chịu xức dầu của Ngài mà rằng: 3 Chúng ta hãy bẻ lòi tói của hai Người, Và quăng xa ta xiềng xích của họ. Thi Thiên 2:1-3

12 Vậy, Ngài phán rằng: Có một vị thế tử đi phương xa, đặng chịu phong chức làm vua rồi trở về;... 14 Song dân xứ ấy ghét người, thì sai sứ theo đặng nói rằng: Chúng tôi không muốn người nầy cai trị chúng tôi! (Lu-ca 19:12-14)

Vì cớ con người từ chối vương quyền của Đức Chúa Trời cũng như dân Ysơraên đã từ bỏ chính vị vua của mình là Đức Chúa Trời (1 Sa-mu-ên 8). Điều này vẫn không thay đổi sự thật là họ vẫn ở dưới vương quyền của Ngài. Nhưng nó thay đổi theo góc độ tấm lòng họ từ chối Ngài và không còn chịu phục vương quyền ấy nữa và họ không còn là vương quốc của Ngài nữa. Cho nên Đức Chúa Trời lập một vương quốc mới nơi mà con người sẽ chịu phục vương quyền của Ngài và sẳn lòng làm theo ý muốn của Ngài để quy vinh hiển cho Đức Chúa Trời toàn năng.

2.     Nước Đức Chúa Trời.

20 Người Pha-ri-si hỏi Đức Chúa Jêsus nước Đức Chúa Trời chừng nào đến, thì Ngài đáp rằng: Nước Đức Chúa Trời không đến cách rõ ràng, 21 và người ta sẽ không nói: Ở đây, hay là: Ở đó; vì nầy, nước Đức Chúa Trời ở trong các ngươi. (Lu-ca 17:20-21)

33 Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. (Ma-thi-ơ 6:33)

3.     Hội Thánh chính là vương quốc thuộc linh.

36 Đức Chúa Jêsus đáp lại rằng: Nước của ta chẳng phải thuộc về thế gian nầy. Ví bằng nước ta thuộc về thế gian nầy, thì tôi tớ của ta sẽ đánh trận, đặng ta khỏi phải nộp cho dân Giu-đa; nhưng hiện nay nước ta chẳng thuộc về hạ giới. (Giăng 18:36)

 • Nước của Ngài sẽ không có lãnh thổ địa lý, nhưng sẽ có lãnh thổ thuộc linh.

13 Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của Con rất yêu dấu Ngài, (Cô-lô-se 1:13)

 • Dân Ysơraên không còn là vương quốc của Đức Chúa Trời vì cớ quyền công dân của nước Đức Chúa Trời không còn dựa theo điều kiện chịu phép cắt bì thuộc thể, nhưng thuộc linh.

28 Vì người nào chỉ bề ngoài là người Giu-đa, thì không phải là người Giu-đa, còn phép cắt bì làm về xác thịt ở ngoài, thì không phải là phép cắt bì; 29 nhưng bề trong là người Giu-đa mới là người Giu-đa, phép cắt bì bởi trong lòng, làm theo cách thiêng liêng, không theo chữ nghĩa, mới là phép cắt bì thật. Một người Giu-đa như vậy được khen ngợi, chẳng phải bởi loài người, bèn là bởi Đức Chúa Trời. (Rô-ma 2:28-29)

1 Hỡi anh em, sau hết, anh em hãy vui mừng trong Chúa! Tôi chẳng hề sợ phiền mà lại viết những điều nầy cho anh em nữa, vì ấy là có ích cho anh em. 2 Hãy coi chừng loài chó; hãy coi chừng kẻ làm công gian ác; hãy coi chừng phép cắt bì giả. 3 Vì, ấy chính chúng ta là kẻ chịu phép cắt bì thật, là kẻ cậy Thánh Linh Đức Chúa Trời mà hầu việc Đức Chúa Trời, khoe mình trong Đấng Christ, và không để lòng tin cậy trong xác thịt bao giờ. (Phi-líp 3:1-3)

11 Anh em cũng chịu cắt bì trong Ngài, không phải phép cắt bì bởi tay người ta làm ra, nhưng là phép cắt bì của Đấng Christ, là lột bỏ tánh xác thịt của chúng ta. 12 Anh em đã bởi phép báp-têm được chôn với Ngài, thì cũng được sống lại với Ngài bởi đức tin trong quyền phép Đức Chúa Trời, là Đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại. 13 Khi anh em đã chết bởi tội lỗi mình và sự xác thịt mình không chịu cắt bì, thì Đức Chúa Trời đã khiến anh em sống lại với Đấng Christ, vì đã tha thứ hết mọi tội chúng ta: (Cô-lô-se 2:11-13)

4.     Nước Đức Chúa Trời theo nghĩa tương lai.

Hiển nhiên là nước Đức Chúa Trời hiện đang có mặt trên đất này. Nhưng chúng ta được kêu gọi để thừa hưởng một nước trên trời. Theo nghĩa này thì Hội Thánh không phải là nước Đức Chúa Trời nữa. Có thể nói nước Đức Chúa Trời theo nghĩa “phần thưởng”.

22 giục các môn đồ vững lòng, khuyên phải bền đỗ trong đức tin, và bảo trước rằng phải trải qua nhiều nỗi khó khăn mới vào được nước Đức Chúa Trời. (Công-vụ Các Sứ Đồ 14:22)

50 Hỡi anh em, tôi đoán quyết rằng thịt và máu chẳng hưởng nước Đức Chúa Trời được, và sự hay hư nát không hưởng sự không hay hư nát được. (1 Cô-rinh-tô 15:50)

21 ganh gổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi: Hễ ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. (Ga-la-ti 5:21)

5 Vì anh em phải biết rõ rằng kẻ gian dâm, ô uế, tham lam, tức là kẻ thờ hình tượng, không một kẻ nào được dự phần kế nghiệp của nước Đấng Christ và Đức Chúa Trời. (Ê-phê-sô 5:5)

18 Chúa sẽ giải thoát ta khỏi mọi điều ác và cứu vớt ta vào trong nước trên trời của Ngài. Nguyền xin sự vinh hiển về nơi Ngài muôn đời không cùng! A-men. (2 Ti-mô-thê 4:18)

11 dường ấy, anh em sẽ được cho vào cách rộng rãi trong nước đời đời của Đức Chúa Jêsus Christ là Chúa và Cứu Chúa của chúng ta. (2 Phi-e-rơ 1:11)

13 Vả, theo lời hứa của Chúa, chúng ta chờ đợi trời mới đất mới, là nơi sự công bình ăn ở. (2 Phi-e-rơ 3:13)

C.     Kết luận

 • Nước Đức Chúa Trời có hai mặt:
 • Vương quyền.
  • Cai trị trên người chống nghịch.
  • Cai trị trên người chịu phục.
 • Vương quốc. Hội Thánh có thể được đề cập theo nghĩa này. Những người tìm vương quyền của Đức Chúa Trời trong lòng.
 • Chỉ về tương lai sẽ mang nghĩa “cơ nghiệp” hay phần thưởng.

Tác Giả: Trần Hồng Ân

------------------------

Thư Mục Học

[1] Bản dịch 2011

[2] Arndt, William, Frederick W. Danker, Walter Bauer, and F. Wilbur Gingrich. A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature. Chicago: University of Chicago Press, 2000.

Tags: Hội Thánh, Vương Quốc, Vương Quyền, βασιλεία

In bài này Gửi Email bài này