Tội Lỗi – Tin Dữ Cho Loài Người

Tội Lỗi – Tin Dữ Cho Loài Người

Khái niệm về tội lỗi bên ngoài đạo Đấng Christ sẽ không tồn tại, mặc dù người vô thần thừa nhận cái ác và các mặt xấu xa tồn tại trong xã hội loài người nhưng họ không muốn đề cập đến nó là tội lỗi.

Hội Thánh Của Kinh Thánh - J.C Choate

Hội Thánh Của Kinh Thánh - J.C Choate

VBI giới thiệu sách Hội Thánh Của Kinh Thánh - The Church Of The Bible viết bởi J.C Choate. Sách được chuyển ngữ từ tiếng Anh bởi ban biên dịch của VBI. Nội dung giúp người tìm kiếm lẽ thật về Hội Thánh nhận biết một cách ngắn ngọn và súc tích về lẽ thật của Hội Thánh theo Tân Ước. Hãy cùng tìm hiểu nhé!

Tin Lành Của Đấng Christ - J.C Choate

Tin Lành Của Đấng Christ - J.C Choate

Hãy cùng VBI nhận biết về Tin Lành Của Đấng Christ - The Gospel of Christ qua tác giả J.C Choate. Chúng ta sẽ cùng ông nhận biết qua 13 bài học được biên soạn ngắn ngọn và súc tích.