Sự Quan Hệ Giữa Nước Đức Chúa Trời Và Hội Thánh

Bài viết này muốn giúp giải thích thuật ngữ Nước hay Vương Quốc dùng trong Kinh Thánh Tân Ước và nhận biết mối quan hệ giữa Vương Quốc và Hội Thánh.

Lẽ Thật Về Phép Báp-têm

Vài người nói rằng, "Phép báp-têm là một trong những đề tài đơn giản nhất trong Kinh Thánh," nhưng lại là một trong những đề tài gây tranh cãi nhất trong thế giới tôn giáo. Giờ thì tình hình là thế này, đó là mục đích của chúng ta trong bài học này là để làm một cuộc nghiên cứu rất đơn giản và cơ bản để thấy được những gì mà Kinh Thánh phải nói về đề tài phép báp-têm.

Con Cái Của Sự Vâng Lời - 1 Phierơ 1:13-16

Bài học này nằm trong loạt bài tìm hiểu về Thư Tín Của Sứ Đồ Phierơ. Chúng ta sẽ tìm hiểu sự dạy dỗ trong (1 Phi-e-rơ 1:13-16).

"DANH NGÀI LÀ GIÊ-HÔ-VA" Xuất Ê-díp-tô Ký 15:3

VBI giới thiệu bài viết của Tiến Sĩ – Jack Cottrell về danh xưng của Đức Chúa Trời. 

Bối Cảnh Thư Tín Phi-e-rơ

Chúng ta thường gọi sách Phi-e-rơ thứ nhất và thứ hai. Nhưng đây là thư tín hay bức thư của Sứ Đồ Phi-e-rơ. 1 Hỡi kẻ rất yêu dấu, nầy là thơ thứ hai tôi viết cho anh em. Trong thơ nầy và thơ kia, tôi tìm cách làm cho nhớ lại để giục lòng lành trong anh em, (2 Phi-e-rơ 3:1). Việc tiếp cận một bức thư sẽ khác biệt so với các thể loại văn chương khác như thi ca, tiểu sử... v/v. Bức thư sẽ có mục đích, tác giả và người nhận.