Đạo Đấng Christ Là Gì?

Đạo Đấng Christ Là Gì?

Chỉ mục bài viết

Đạo Đấng Christ là gì? Mục đích của sách này là để giải thích về đạo Đấng Christ cho bạn bằng các thuật ngữ đơn giản, để bày tỏ cách để bạn trở thành một tín đồ Đấng Christ, và để tóm tắt những gì mà bạn phải tin và bạn nên hành động như thế nào như là một tín đồ Đấng Christ. Đạo Đấng Christ mà bạn sẽ đọc về nó trong các trang sau là đạo Đấng Christ như được biết đến và được thực hiện trong thời kỳ các sứ đồ của thế kỷ đầu tiên. Một nỗ lực chân thành sẽ được thực hiện với tài liệu một cách chính xác từ Kinh Thánh với mọi tuyên bố được đưa ra về đạo Đấng Christ. Những điều sau đây là một nỗ lực để trình bày cho bạn về đạo Đấng Christ mà không có các truyền thống được thêm vào của những người nam và nữ từ 2000 năm trước. Trong khi hầu hết các truyền thống về sau này là vô hại, thì một số lại sai lầm và nên được tránh đi.

Nhiều người ngày nay bị bối rối về đạo Đấng Christ thực sự là gì, bởi vì họ kết hợp nó với những truyền thống mà làm lu mờ đi lẽ thật. Có thể bạn bị làm cho có thành kiến về đạo Đấng Christ trong quá khứ, bởi vì bạn bị làm cho chán ghét bởi một tấm gương không thích hợp của đạo Đấng Christ trong một Hội Thánh hay trong đời sống của một vài cá nhân mà nhận chính mình là tín đồ Đấng Christ. Nếu điều này là đúng với bạn, xin hãy đọc cuốn sách này và đánh giá đạo Đấng Christ theo các tư tưởng về những gì mà đạo Đấng Christ phải là như vậy, không phải theo nỗ lực gây sai sót của một vài người là tín đồ Đấng Christ. Hãy đánh giá đạo Đấng Christ theo tiêu chuẩn được đưa cho chúng ta trong Tân Ước về việc các tín đồ Đấng Christ và Hội Thánh phải là gì. Những người xưng mình là tín đồ Đấng Christ có thể không sống, thờ phượng hay dạy dỗ như họ nên làm vì nhiều lý do. Có thể họ không biết gì về toàn bộ lẽ thật. Có thể họ bị làm mê muội bởi sự dạy dỗ sai lầm. Có thể họ là những kẻ giả hình. Có khả năng là họ chân thật, nhưng họ đã gây ra một vài sai phạm như tất cả loài người đều làm. Xin đừng từ chối đạo Đấng Christ chỉ bởi vì sự thất bại của ai đó mà bạn biết, người xưng là một tín đồ Đấng Christ. Hãy đánh giá đạo Đấng Christ bởi Đức Chúa Jesus Christ. Bạn sẽ thấy rằng Đức Chúa Jêsus Christ, tác giả và Đấng sáng lập ra tôn giáo Christian, sẽ không làm bạn thất vọng theo bất cứ cách này. Trong khi những người đi theo Ngài gây ra sai sót, thì Ngài không hề sai.

Tác Giả: Dr. Joel Stephen Williams
Nguồn: http://joelstephenwilliams.com
Dịch Giả: Quý Hoàng


In bài này  

Related Articles

Bối Cảnh Thư Tín Phi-e-rơ

Tội Lỗi – Tin Dữ Cho Loài Người

Tội Lỗi – Tin Dữ Cho Loài Người