Language Switch To English

 • Nhiều Mặt Và Nguyên Nhân Của Sự Không Tin - Apologetics Press

  Tại sao nhiều người rõ ràng thông minh lại thích tin rằng không có Đức Chúa Trời? Chính loài người kiêu ngạo về sự tự do chọn lựa của mình. Loài người là các tác nhân đạo đức tự do, những người mà được ban cho quyền để đưa ra quyết định của chính họ. Mỗi người quyết định những gì mà mình muốn mặc, những gì mà mình muốn ăn, và nơi mà mình muốn đi đến. Nhưng quan trọng nhất, mỗi người quyết định những gì mà anh ta hay cô ta muốn tin. Một bài giảng được thực hiện bởi nhân vật Cựu Ước Giô-suê cho phép chúng ta nhìn thấy mỗi người chúng ta được tự do như thế nào để chọn lựa nếu chúng ta muốn tin vào Đức Chúa Trời. Nói về dân Giu-đa hàng ngàn năm về trước, Giô-suê đã nói rằng: “Nếu chẳng thích cho các ngươi phục sự Đức Giê-hô-va, thì ngày nay hãy chọn ai mà mình muốn phục sự, hoặc các thần mà tổ phụ các ngươi đã hầu việc bên kia sông, hoặc các thần dân A-mô-rít trong xứ mà các ngươi ở; nhưng ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va” (Giô-suê 24:15). Luận điểm của Giô-suê không thể nào rõ ràng hơn: dân Giu-đa – chỉ như mọi dân tộc khác và tất cả dân tộc riêng biệt – có sự tự do chọn lựa để tin, hay không tin vào Đức Chúa Trời.

  Read more

 • Đạo Đấng Christ Là Gì?

  Đạo Đấng Christ là gì? Mục đích của sách này là để giải thích về đạo Đấng Christ cho bạn bằng các thuật ngữ đơn giản, để bày tỏ cách để bạn trở thành một tín đồ Đấng Christ, và để tóm tắt những gì mà bạn phải tin và bạn nên hành động như thế nào như là một tín đồ Đấng Christ. Đạo Đấng Christ mà bạn sẽ đọc về nó trong các trang sau là đạo Đấng Christ như được biết đến và được thực hiện trong thời kỳ các sứ đồ của thế kỷ đầu tiên. Một nỗ lực chân thành sẽ được thực hiện với tài liệu một cách chính xác từ Kinh Thánh với mọi tuyên bố được đưa ra về đạo Đấng Christ. Những điều sau đây là một nỗ lực để trình bày cho bạn về đạo Đấng Christ mà không có các truyền thống được thêm vào của những người nam và nữ từ 2000 năm trước. Trong khi hầu hết các truyền thống về sau này là vô hại, thì một số lại sai lầm và nên được tránh đi.

  Read more

 • Sau Khi Chết Chúng Ta Sẽ Đi Về Đâu?

  Cả Giô-suê và vua Đa-vít đã nói đến về sự chết của mình rằng “Nầy, ngày nay ta sẽ đi đường cả thế gian phải đi” (Giô-suê 23:14; 1 Các Vua 2:2). Một trong những câu nói của loài người chúng ta phơi bày nên sự thật không thể chối bỏ được, dù đôi lúc chúng ta không hề muốn nói đến. Dù muốn dù không thì cả thế gian này đều gặp nhau tại một con đường, đoạn đường mà từ già đền trẻ, giàu hay nghèo và khỏe mạnh hay đau yếu! Điều đặc biệt về sự chết là không ai trong chúng ta trở nên ngoại lệ, và đoạn đường này là một đi không trở lại nên không ai có thể mô tả hay kể lại về nó cho chúng ta hầu cho cảm súc của chúng ta khi nghe nói về nói hoặc phấn khích hay kinh khiếp. Chình vì lý do không ai biết gì sau cái chết nên chúng ta thường nghe nhiều người đồn đoán về sự chết của một người sẽ trở thành và ra sao khi cái chết đến:

  Read more

 • Kinh Thánh Nói Gì Về Tín Lý "Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới"

  Người tiên-cáo nghe như phải lẽ; Song bên đàng kia đến, bèn tra-xét người. Châm-ngôn 18:17

  Xin người đọc lưu ý cách dùng từ của tác giả mang những định nghĩa sau nhằm để hiểu rõ ý của tác giả muốn truyền đạt. Nội dung bài viết này muốn nhận biết Kinh Thánh nói gì về tín lý của Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới (tôi gọi tắt là WATV theo tên trang website của họ), hay còn được biết đến với danh xưng không chính thức “Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ”.

  Read more

 • Sự Quan Hệ Giữa Nước Đức Chúa Trời Và Hội Thánh

  Bài viết này muốn giúp gảii thích thuật ngữ Nước hay Vương Quốc dùng trong Kinh Thánh Tân Ước và nhận biết mối quan hệ giữa Vương Quốc và Hội Thánh.

  Read more

 • Lẽ Thật Về Phép Báp-têm

  VBI giới thiệu bài học qua video được thực hiện bởi WVBS (Trường Kinh Thánh Video Thế Giới).

  Hãy cùng tác giả Don Blackwell tìm hiểu Lẽ Thật Về Phép Báp-têm.

  Read more

 • Chúng Ta Sẽ Đi Về Đâu Khi Chết? - When Do We Go When We Die?

  VBI giới thiệu bài học qua video được thực hiện bởi WVBS (Trường Kinh Thánh Video Thế Giới).

  Hãy cùng tác giả Don Blackwell tìm hiểu Chúng Ta Sẽ Đi Về Đâu Khi Chết? - When Do We Go When We Die?

  Read more

 • "DANH NGÀI LÀ GIÊ-HÔ-VA" Xuất Ê-díp-tô Ký 15:3

  VBI giới thiệu bài viết của Tiến Sĩ – Jack Cottrell về danh xưng của Đức Chúa Trời. 

  Read more

 • Bối Cảnh Thư Tín Phi-e-rơ

  Chúng ta thường gọi sách Phi-e-rơ thứ nhất và thứ hai. Nhưng đây là thư tín hay bức thư của Sứ Đồ Phi-e-rơ.

  1 Hỡi kẻ rất yêu dấu, nầy là thơ thứ hai tôi viết cho anh em. Trong thơ nầy và thơ kia, tôi tìm cách làm cho nhớ lại để giục lòng lành trong anh em, (2 Phi-e-rơ 3:1)

  Việc tiếp cận một bức thư sẽ khác biệt so với các thể loại văn chương khác như thi ca, tiểu sử... v/v. Bức thư sẽ có mục đích, tác giả và người nhận.

  Read more

 • Con Cái Của Sự Vâng Lời - 1 Phierơ 1:13-16

  Bài học này nằm trong loạt bài tìm hiểu về Thư Tín Của Sứ Đồ Phierơ. Chúng ta sẽ tìm hiểu sự dạy dỗ trong (1 Phi-e-rơ 1:13-16).

  13 Vậy, anh em hãy bền chí như thể thắt lưng, hãy tiết độ, lấy sự trông cậy trọn vẹn đợi chờ ơn sẽ ban cho mình trong khi Đức Chúa Jêsus Christ hiện ra.14 Anh em đã nên như con cái hay vâng lời, thì chớ có làm theo sự dâm dục, là sự cai trị trong anh em ngày trước, về lúc anh em còn mê muội.15 Nhưng, như Đấng gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình,16 bởi có chép rằng: Hãy nên thánh, vì ta là thánh. (1 Phi-e-rơ 1:13-16)

  Read more

"DANH NGÀI LÀ GIÊ-HÔ-VA" Xuất Ê-díp-tô Ký 15:3

VBI giới thiệu bài viết của Tiến Sĩ – Jack Cottrell về danh xưng của Đức Chúa Trời. 

Tác Giả: Tiến Sĩ – Jack Cottrell

Nguồn: http://jackcottrell.com/uncategorized/yahweh-is-his-name-exodus-153/

Dịch Giả: Trần Hồng Ân

GIỚI THIỆU

 • Trong hầu hết các bản dịch Cựu Ước, khi chúng ta thấy “Đức Chúa Trời” được dịch “CHÚA” (với từ CHÚA đều viết in hoa), trong ngôn ngữ gốc Hơ-bơ-rơ thật sự là danh xưng thiên liêng YAHWEH (thường được phát âm “GIÊ-HÔ-VA”). Từ “Yahweh” nghĩa là gì? (nó KHÔNG mang nghĩa là “Chúa.”)
 • Chúng ta sẽ tìm ý nghĩa của Yahweh ở đâu? Chúng ta có tìm thấy trong Xuất Ê-díp-tô Ký 3:1-18.
 • Nhưng lời tuyên bố trở thành rối trí xuất hiện - Ðức Chúa Trời lại phán cùng Môi-se rằng: Ta là Ðức Giê-hô-va.3 Ta đã hiện ra cùng Áp-ra-ham, cùng Y-sác, và cùng Gia-cốp, tỏ mình là Ðức Chúa Trời toàn năng; song về danh ta là Giê-hô-va, thì ta chưa hề tỏ cho họ biết. (Xuất Ê-díp-tô Ký 6:2-3)
  • Tại sao lại rối trí? Bởi vì trong nhiều chổ trong Sáng Thế Ký, Đức Chúa Trời được biết rõ ràng là Yahweh – bao gồm cả Áp-ra-ham cũng biết (12:8; 15:2, 7), Y-sác (26.25), và Gia-cốp (28:21)!
  • Chúng ta sẽ giải thích làm sao? Như trường hợp này: tại thời điểm trong lịch sử (Xuất Ê-díp-tô Ký 3), ĐỨC CHÚA TRỜI ĐANG LÀM HAI VIỆC MỚI ĐI CÙNG VỚI NHAU, và điều này giải thích sự rối trí của Sáng Thế Ký 6:3.

I. ĐIỀU MỚI THỨ NHẤT: SỰ BÀY TỎ Ý NGHĨA MỚI VỀ DANH XƯNG CỦA “YAHWEH.”

 • Đức Chúa Trời từng dùng danh này trước Môi-se, nhưng lần đầu tiên ở đây Ngài giải thích ý nghĩa của nó.
 • Trong Xuất Ê-díp-tô Ký 3:14-15 Đức Chúa Trời đánh đồng YAHWEH với TA LÀ
  • Ý nghĩa của Yahweh là không rõ ràng. Các học giả đã rối trí với nó; Đức Chúa Trời bày tỏ nó ở đây.
  • “TA LÀ” mang nghĩa “TA TỒN TẠI” như vậy “Yahweh” đơn giản mang nghĩa là “Ta là Đức Chúa Trời Đấng thật sự tồn tại!”
  • Đức Chúa Trời đang bày tỏ ý nghĩa này ở đây, nói với chúng ta rằng một mình Ngài là Đức Chúa Trời thật duy nhất.
  • Thuộc tính căn bản của Ngài là sự tồn tại của Ngài – sự tự hữu hằng hữu của Ngài. Một mình Ngài sở hữu thuộc tính này.
 • Tại sao Ngài chọn thời điểm này để bày tỏ điều này về danh xưng của Ngài? Bởi vì nó liên quan đến MỘT ĐIỀU MỚI KHÁC mà Đức Chúa Trời đang làm đồng thời.

II. ĐIỀU MỚI THỨ HAI: CÔNG VIỆC VĨ ĐẠI ĐẦU TIÊN VỀ SỰ CỨU CHUỘC CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI: SỰ RA KHỎI XỨ Ê-DÍP-TÔ!

 • Dịp cho sự bày tỏ ý nghĩa về Yahweh của Đức Chúa Trời cho Môi-se là đây: Ngài kêu gọi Môi-se để dẫn dắt Y-sơ-ra-ên ra khỏi vòng xiềng xích tại Ê-díp-tô, đây là công việc cứu chuộc đầu tiên của Đức Chúa Trời. Xem Xuất Ê-díp-tô Ký 6:2-8, Đức Chúa Trời nhấn mạnh rằng “Ta là ĐỨC GIÊ-HÔ-VA, và Ta sẽ giải cứu ngươi”
 • Tại sao lại có quá nhiều sự nhấn mạnh ở đây trên từ GIÊ-HÔ-VA (“TA LÀ, TA TỒN TẠI”)? Bởi vì trong công việc cứu chuộc mới này Yahweh sắp thực hiện, Ngài sẽ thể hiện bằng những cách mà chưa bao giờ được thể hiện rằng Ngài duy nhất là Đấng chân thật và Đức Chúa Trời hằng sống, và tất cả những kẻ được gọi là “các thần” của người Ê-díp-tô (và của bất cứ ai) là không tồn tại, đồ giả dối!
  • Ngài sẽ làm như thế nào? Thông qua MƯỜI TAI VẠ giáng trên Ê-díp-tô!
  • Đại ý của các tai vạ này là gì? Để cho người Ê-díp-tô và người Y-sơ-ra-ên thấy các thần tượng của Ê-díp-tô là không tồn tại và bất tài, và do đó cho thấy một mình ĐỨC GIÊ-HÔ-VA tồn tại.
  • Khi Môi-se lần đầu công bố, “ĐƯC GIÊ-HÔ-VA phán như vầy: hãy để dân Ta đi!” – Pharaôn đã trả lời ra sao? “Giê-hô-va là ai mà trẫm phải vâng lời người, để cho dân Y-sơ-ra-ên đi? Trẫm chẳng biết Giê-hô-va nào hết;”
  • ĐỨC GIÊ-HÔ-VA trả lời ông thông qua Môi-se, “Ta sẽ cho ngươi thấy ĐỨC GIÊ-HÔ-VA là ai! Ta sẽ giáng các tai nạn “hầu cho ngươi biết rằng khắp thế gian chẳng có ai bằng Ta.” 9:14.
  • Đây là lý do vì sao Đức Chúa Trời vẫn làm cho lòng Pharaôn cứng cõi, thậm chí tới sự diệt vong trong Biển Đỏ - “và người Ê-díp-tô sẽ biết ta là ÐỨC GIÊ-HÔ-VA.” (14:4).
 • Thông qua những sự thể hiện quyền năng của Ngài Đức Chúa Trời đang gây ấn tượng với dân Y-sơ-ra-ên sự TỰ HỮU HẰNG HỮU của Ngài. 31 Dân Y-sơ-ra-ên thấy việc lớn lao mà Ðức Giê-hô-va đã làm cho người Ê-díp-tô, nên kính sợ Ngài, tin Ngài và Môi-se, là tôi tớ Ngài. (Xuất Ê-díp-tô Ký 14:31). Xem bài ca của Môi-se trong Xuất Ê-díp-tô Ký 15.

III. NẾU DANH GIÊ-HÔ-VA LÀ TỐI QUAN TRỌNG, TẠI SAO CHÚNG TA KHÔNG DÙNG NGÀY NAY?

 • Bởi vì “lịch sử tự nó tái diễn”!
  • Hãy nhớ tại lúc khởi đầu thời kỳ Môi-se: HAI ĐIỀU MỚI?
  • Do vậy tại lúc khởi đầu thời kỳ Đấng Christ: THÊM HAI ĐIỀU MỚI (CÙNG MỘT LOẠI) NỮA!
 • Những điều mới khởi đầu với Đức Chúa Jêsus là gì?
  • Một công việc cứu chuộc mới: sự cứu rỗi qua các việc làm của Đấng Christ và Đức Thánh Linh.
  • Và – một sự sự bày tỏ mới về Đức Chúa Trời là ai, được bày tỏ trong sự liên quan đến những công việc này!
 • Sự bày tỏ mới về Đức Chúa Trời bắt đầu với Đức Chúa Jêsus là gì? Đức Chúa Trời có Ba Ngôi Vị (nd: hay Thân Vị)! Có nghĩa là Yahweh không phải là một Đấng, nhưng là BA Đấng! Ngài là MỘT ĐỨC CHÚA TRỜI – Yahweh; nhưng Ngài có ba trung tâm của nhân cách, ba trung tâm của ý thức, ba trung tâm của hoạt động. Ngài là ba Đấng thiêng liêng mà đang làm những việc khác nhau, thi hành các nhiệm vụ cứu chuộc khác nhau!
  • Tại sao Đức Chúa Trời Ba Ngôi Vị không được bày tỏ trước đây? Bởi vì chúng ta không cần biết điều này về Đức Chúa Trời cho đến khi đúng thời điểm cho công việc cứu chuộc kiên quyết và mới này diễn ra.
  • Nhưng bây giờ chúng ta thấy rằng sự cứu rỗi của chúng ta đòi hỏi các việc làm khác nhau, được chia sẽ trong vòng ba Đấng của Ba Ngôi Vị. Đặc biệt là:
   • Một Đấng (Ngôi Lời, Đưc Chúa Con) phải trở thành một con người để chết và sống lại cho chúng ta.
   • Một Đấng Khác (Thánh Linh) phải đóng vai trò của một sự hiện diện thuộc linh trong chúng ta.
  • Đức Chúa Trời đã luôn hiện hữu là ba Đấng trong sự hiệp một, được biết một cách tập thể là ĐỨC GIÊ-HÔ-VA. Trong thời Cựu Ước dân sự của Đức Chúa Trời biết đến Ngài trong sự nhất thể của Ngài là ĐỨC GIÊ-HÔ-VA.
  • Trong thời Tân Ước này chúng ta dân sự của Đức Chúa Trời nhận biết Ngài trong sự tam thể của Ngài, và chúng ta nói đến mỗi một Đấng bởi danh xưng cá nhân của Ngài: Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con (hoặc Đức Chúa Jêsus), và Đức Thánh Linh. Xem Mathiơ 28:18-20!
 • Mỗi một Đấng của Ba Thân Vị là ĐỨC GIÊ-HÔ-VA như nhau, nhưng chúng ta có liên quan đến Họ những cách khác nhau. Có nghĩa là,
  • Chúng ta CẦU NGUYỆN tới ĐỨC GIÊ-HÔ-VA Đức Chúa Cha.
  • Chúng ta dự Tiệc Thánh để tôn kính ĐỨC GIÊ-HÔ-VA Đức Chúa Con vì ban cho chúng ta sự tha thứ tội lỗi.
  • Chúng ta lệ thuộc vào quyền năng cư ngụ của ĐỨC GIÊ-HÔ-VA Đức Thánh Linh để làm cho chúng ta nên thánh.

 

Dịch Thuật Bởi Trần Hồng Ân

Ghi chú của người chuyển ngữ:

Từ ngôi vị trong bài viết chỉ về ngôn ngữ không phải là ngôi cầm quyền hay ngôi vua.

Bản dịch Tự Hữu Hằng Hữu là ý nghĩa của từ TA LÀ, nhầm giúp người đọc dễ hiểu. Chứ theo ngôn từ thì cụm từ TA LÀ là chính xác.

 

Tags: Đức Chúa Trời, Dr. Jack Cottrell, Danh Giê-hô-va, Ba Ngôi Vị

In bài này Gửi Email bài này