Đạo Đấng Christ Là Gì?

Đạo Đấng Christ Là Gì?

Đạo Đấng Christ là gì? Mục đích của sách này là để giải thích về đạo Đấng Christ cho bạn bằng các thuật ngữ đơn giản, để bày tỏ cách để bạn trở thành một tín đồ Đấng Christ, và để tóm tắt những gì mà bạn phải tin và bạn nên hành động như thế nào như là một tín đồ Đấng Christ. Đạo Đấng Christ mà bạn sẽ đọc về nó trong các trang sau là đạo Đấng Christ như được biết đến và được thực hiện trong thời kỳ các sứ đồ của thế kỷ đầu tiên. Một nỗ lực chân thành sẽ được thực hiện với tài liệu một cách chính xác từ Kinh Thánh với mọi tuyên bố được đưa ra về đạo Đấng Christ. Những điều sau đây là một nỗ lực để trình bày cho bạn về đạo Đấng Christ mà không có các truyền thống được thêm vào của những người nam và nữ từ 2000 năm trước. Trong khi hầu hết các truyền thống về sau này là vô hại, thì một số lại sai lầm và nên được tránh đi.

Hội Thánh Của Kinh Thánh - J.C Choate

Hội Thánh Của Kinh Thánh - J.C Choate

VBI giới thiệu sách Hội Thánh Của Kinh Thánh - The Church Of The Bible viết bởi J.C Choate. Sách được chuyển ngữ từ tiếng Anh bởi ban biên dịch của VBI. Nội dung giúp người tìm kiếm lẽ thật về Hội Thánh nhận biết một cách ngắn ngọn và súc tích về lẽ thật của Hội Thánh theo Tân Ước. Hãy cùng tìm hiểu nhé!

Tin Lành Của Đấng Christ - J.C Choate

Tin Lành Của Đấng Christ - J.C Choate

Hãy cùng VBI nhận biết về Tin Lành Của Đấng Christ - The Gospel of Christ qua tác giả J.C Choate. Chúng ta sẽ cùng ông nhận biết qua 13 bài học được biên soạn ngắn ngọn và súc tích.