Language Switch To English

 • Nhiều Mặt Và Nguyên Nhân Của Sự Không Tin - Apologetics Press

  Tại sao nhiều người rõ ràng thông minh lại thích tin rằng không có Đức Chúa Trời? Chính loài người kiêu ngạo về sự tự do chọn lựa của mình. Loài người là các tác nhân đạo đức tự do, những người mà được ban cho quyền để đưa ra quyết định của chính họ. Mỗi người quyết định những gì mà mình muốn mặc, những gì mà mình muốn ăn, và nơi mà mình muốn đi đến. Nhưng quan trọng nhất, mỗi người quyết định những gì mà anh ta hay cô ta muốn tin. Một bài giảng được thực hiện bởi nhân vật Cựu Ước Giô-suê cho phép chúng ta nhìn thấy mỗi người chúng ta được tự do như thế nào để chọn lựa nếu chúng ta muốn tin vào Đức Chúa Trời. Nói về dân Giu-đa hàng ngàn năm về trước, Giô-suê đã nói rằng: “Nếu chẳng thích cho các ngươi phục sự Đức Giê-hô-va, thì ngày nay hãy chọn ai mà mình muốn phục sự, hoặc các thần mà tổ phụ các ngươi đã hầu việc bên kia sông, hoặc các thần dân A-mô-rít trong xứ mà các ngươi ở; nhưng ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va” (Giô-suê 24:15). Luận điểm của Giô-suê không thể nào rõ ràng hơn: dân Giu-đa – chỉ như mọi dân tộc khác và tất cả dân tộc riêng biệt – có sự tự do chọn lựa để tin, hay không tin vào Đức Chúa Trời.

  Read more

 • Đạo Đấng Christ Là Gì?

  Đạo Đấng Christ là gì? Mục đích của sách này là để giải thích về đạo Đấng Christ cho bạn bằng các thuật ngữ đơn giản, để bày tỏ cách để bạn trở thành một tín đồ Đấng Christ, và để tóm tắt những gì mà bạn phải tin và bạn nên hành động như thế nào như là một tín đồ Đấng Christ. Đạo Đấng Christ mà bạn sẽ đọc về nó trong các trang sau là đạo Đấng Christ như được biết đến và được thực hiện trong thời kỳ các sứ đồ của thế kỷ đầu tiên. Một nỗ lực chân thành sẽ được thực hiện với tài liệu một cách chính xác từ Kinh Thánh với mọi tuyên bố được đưa ra về đạo Đấng Christ. Những điều sau đây là một nỗ lực để trình bày cho bạn về đạo Đấng Christ mà không có các truyền thống được thêm vào của những người nam và nữ từ 2000 năm trước. Trong khi hầu hết các truyền thống về sau này là vô hại, thì một số lại sai lầm và nên được tránh đi.

  Read more

 • Sau Khi Chết Chúng Ta Sẽ Đi Về Đâu?

  Cả Giô-suê và vua Đa-vít đã nói đến về sự chết của mình rằng “Nầy, ngày nay ta sẽ đi đường cả thế gian phải đi” (Giô-suê 23:14; 1 Các Vua 2:2). Một trong những câu nói của loài người chúng ta phơi bày nên sự thật không thể chối bỏ được, dù đôi lúc chúng ta không hề muốn nói đến. Dù muốn dù không thì cả thế gian này đều gặp nhau tại một con đường, đoạn đường mà từ già đền trẻ, giàu hay nghèo và khỏe mạnh hay đau yếu! Điều đặc biệt về sự chết là không ai trong chúng ta trở nên ngoại lệ, và đoạn đường này là một đi không trở lại nên không ai có thể mô tả hay kể lại về nó cho chúng ta hầu cho cảm súc của chúng ta khi nghe nói về nói hoặc phấn khích hay kinh khiếp. Chình vì lý do không ai biết gì sau cái chết nên chúng ta thường nghe nhiều người đồn đoán về sự chết của một người sẽ trở thành và ra sao khi cái chết đến:

  Read more

 • Kinh Thánh Nói Gì Về Tín Lý "Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới"

  Người tiên-cáo nghe như phải lẽ; Song bên đàng kia đến, bèn tra-xét người. Châm-ngôn 18:17

  Xin người đọc lưu ý cách dùng từ của tác giả mang những định nghĩa sau nhằm để hiểu rõ ý của tác giả muốn truyền đạt. Nội dung bài viết này muốn nhận biết Kinh Thánh nói gì về tín lý của Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới (tôi gọi tắt là WATV theo tên trang website của họ), hay còn được biết đến với danh xưng không chính thức “Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ”.

  Read more

 • Sự Quan Hệ Giữa Nước Đức Chúa Trời Và Hội Thánh

  Bài viết này muốn giúp gảii thích thuật ngữ Nước hay Vương Quốc dùng trong Kinh Thánh Tân Ước và nhận biết mối quan hệ giữa Vương Quốc và Hội Thánh.

  Read more

 • Lẽ Thật Về Phép Báp-têm

  VBI giới thiệu bài học qua video được thực hiện bởi WVBS (Trường Kinh Thánh Video Thế Giới).

  Hãy cùng tác giả Don Blackwell tìm hiểu Lẽ Thật Về Phép Báp-têm.

  Read more

 • Chúng Ta Sẽ Đi Về Đâu Khi Chết? - When Do We Go When We Die?

  VBI giới thiệu bài học qua video được thực hiện bởi WVBS (Trường Kinh Thánh Video Thế Giới).

  Hãy cùng tác giả Don Blackwell tìm hiểu Chúng Ta Sẽ Đi Về Đâu Khi Chết? - When Do We Go When We Die?

  Read more

 • "DANH NGÀI LÀ GIÊ-HÔ-VA" Xuất Ê-díp-tô Ký 15:3

  VBI giới thiệu bài viết của Tiến Sĩ – Jack Cottrell về danh xưng của Đức Chúa Trời. 

  Read more

 • Bối Cảnh Thư Tín Phi-e-rơ

  Chúng ta thường gọi sách Phi-e-rơ thứ nhất và thứ hai. Nhưng đây là thư tín hay bức thư của Sứ Đồ Phi-e-rơ.

  1 Hỡi kẻ rất yêu dấu, nầy là thơ thứ hai tôi viết cho anh em. Trong thơ nầy và thơ kia, tôi tìm cách làm cho nhớ lại để giục lòng lành trong anh em, (2 Phi-e-rơ 3:1)

  Việc tiếp cận một bức thư sẽ khác biệt so với các thể loại văn chương khác như thi ca, tiểu sử... v/v. Bức thư sẽ có mục đích, tác giả và người nhận.

  Read more

 • Con Cái Của Sự Vâng Lời - 1 Phierơ 1:13-16

  Bài học này nằm trong loạt bài tìm hiểu về Thư Tín Của Sứ Đồ Phierơ. Chúng ta sẽ tìm hiểu sự dạy dỗ trong (1 Phi-e-rơ 1:13-16).

  13 Vậy, anh em hãy bền chí như thể thắt lưng, hãy tiết độ, lấy sự trông cậy trọn vẹn đợi chờ ơn sẽ ban cho mình trong khi Đức Chúa Jêsus Christ hiện ra.14 Anh em đã nên như con cái hay vâng lời, thì chớ có làm theo sự dâm dục, là sự cai trị trong anh em ngày trước, về lúc anh em còn mê muội.15 Nhưng, như Đấng gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình,16 bởi có chép rằng: Hãy nên thánh, vì ta là thánh. (1 Phi-e-rơ 1:13-16)

  Read more

Hội Thánh Của Kinh Thánh - J.C Choate

Chỉ mục bài viết

Ý Nghĩa Của Hội Thánh - Bài 1

Không ai sẽ từ chối rằng Kinh Thánh nói về một Hội Thánh. Nhưng Hội Thánh của ai? Hội Thánh nào? Hội Thánh gì? Những câu hỏi này và nhiều câu khác sẽ được trả lời đúng lúc, nhưng bây giờ chúng ta muốn tìm hiểu Hội Thánh là gì.

Chúng ta hãy bắt đầu bằng việc chỉ ra những điểm mà Hội Thánh được mô tả trong Kinh Thánh không phải là CÔNG GIÁO, TIN LÀNH, hay DO THÁI GIÁO. Hội Thánh không phải là giáo phái, hệ phái, hay môn phái. Hội Thánh không phải là tổ chức chính trị, hay như tổ chức xã hội nào khác, và cũng không phải là một căn nhà hội họp bằng vật liệu. Vậy nếu Hội Thánh không phải là những điều nói trên, thì Hội Thánh là gì?

Phần đông người không hiểu về Hội Thánh bởi vì họ không biết Hội Thánh là gì. Vì vậy cho nên, họ không hiểu được mục đích, tầm quan trọng và công việc của Hội Thánh. Nhưng Kinh Thánh nói cho chúng ta biết rõ ràng Hội Thánh là gì.

Từ ngữ “Hội Thánh” xuất thân từ tiếng Hy-Lạp (Gờ-réc) “ekklesia”, có nghĩa là “được kêu gọi ra khỏi.” Vì vậy Hội Thánh là một nhóm người được kêu gọi ra, là những ai đã được gọi ra khỏi thế gian để đi vào nước của con rất yêu dấu Đức Chúa Trời (Côlôse 1:13). Hội Thánh là thân thể thuộc linh của Đấng Christ (1 Cô-rinh-tô 12:27), được tạo nên từ những người đã vâng phục Đấng Christ (Hơbơrơ 5:8-9), và chính vì thế được cứu bởi Ngài và được thêm vào Hội Thánh của Ngài (Mác 16:16; Công Vụ Các Sứ Đồ 2:47). Nói cách khác Hội Thánh gồm những người theo Đấng Christ. Từ “Hội Thánh” xuất hiện trong Kinh Thánh theo hai nghĩa. Thứ nhất, Hội Thánh được nói theo nghĩa toàn cầu. Đây là điều Đấng Christ có ý khi Ngài phán, “Còn ta, ta bảo ngươi rằng: Ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập Hội thánh ta trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó.” (Mathiơ 16:18). Có nhiều câu Kinh Thánh khác mà từ “Hội Thánh” cũng được dùng giống vậy, nói về Hội Thánh theo nghĩa toàn cầu. Nghĩa là, bất cứ nơi nào Hội Thánh cũng được tìm thấy trong thế gian, nếu đó là Hội Thánh theo Kinh Thánh. Đó là Hội Thánh mà Đức Chúa Jêsus phán Ngài sẽ lập. Thứ hai, Hội Thánh được nói theo nghĩa địa phương. Ví dụ, khi Phao-lô đang viết thư đến Hội Thánh tại Rôma, và nói về nhiều hội khác nhau, ông nói “các Hội thánh của Ðấng Christ chào anh em” (Rôma 16:16). Ông không nói về một số các Hội Thánh, theo nghĩa về các giáo phái, nhưng đúng hơn là về một số các hội địa phương thuộc về Hội Thánh của Chúa.

Để giải nghĩa sâu hơn, bạn sẽ ghi chú rằng lời Kinh Thánh nói về Hội Thánh tại Cô-rinh-tô, Hội Thánh tại Êphêsô, Hội Thánh tại Philíp, ...v.v (1-Côrinhtô 1:2; Êphêsô 1:1; Philíp 1:1). Hết thảy những điều này đang làm rối trí cho một số người bởi vì họ đã bị quen thuộc với cách nghĩ về Hội Thánh chỉ nằm trong các thuật ngữ được dạy của giáo phái. Nhưng bạn sẽ không đọc về giáo phái đầu tiên trong lời của Đức Chúa Trời. Trong những trường hợp đã nói ở trên, bạn có một số nhiều hội được nói đến và mỗi hội là Hội Thánh của Chúa tại cộng đồng cụ thể của nó, nhưng tất cả cùng nhau kết hợp làm nên Hội Thánh toàn cầu. Điều này thật đơn giản khi mà sự dạy của giáo phái được quên đi và người ta đến với Kinh Thánh và nhìn vào Hội Thánh như Chúa đã ban. Để giúp chúng ta hiểu sâu hơn về ý nghĩa của Hội Thánh, chúng ta hãy nhận ra những hình ảnh mà Kinh Thánh mô tả Hội Thánh như là:

1. Thân thể của Đấng Christ.

Là thân thể thuộc linh của Đấng Christ, với Đấng Christ là đầu của Hội Thánh (Êphêsô 5:23). Chỉ có một Hội Thánh (Êphêsô 4:4), và chỉ có một thân tức là chỉ có một Hội Thánh (Côlôse 1:18).

2. Nhà của Đức Chúa Trời.

Từ “nhà” trong Kinh Thánh gợi ý một gia đình, điều này giúp chúng ta hiểu rằng Hội Thánh là một gia đình của Đức Chúa Trời. Trong 1-Timôthê 3:15 Phao-lô nói rằng nhà của Đức Chúa Trời là Hội Thánh của Đức Chúa Trời hằng sống. Đức Chúa Trời là cha và chúng ta là con cái của Ngài (Galati 3:26-27; Êphêsô 1:3).

3. Vương Quốc (Nước) Đức Chúa Trời.

Vương quốc chỉ ra có một vị vua, và vì thế Đấng Christ là Vua (Khải Huyền 17:14). Nhưng để trở thành một vị vua, thì vương quốc phải hiện hữu ngay lúc này, và nó có rồi (Công Vụ Các Sứ Đồ 8:12). Chúng ta là công dân của Ngài, thế gian là lãnh thổ, và Tân Ước là luật của nước Đức Chúa Trời. Đây là Hội Thánh (Mathiơ 16:18-19).

4. Vườn nho của Đức Chúa Trời.

Đấng Christ là gốc nho và mỗi môn đồ Đấng Christ là các nhánh nho (Giăng 15:1-8). Ý ở đây là làm việc trong vườn nho và phải kết quả cho Chúa.

Hội Thánh được định nghĩa như vậy. Xin hãy nghiên cứu những vấn đề này trong ánh sáng của lời Chúa và hãy tìm câu trả lời cho chính mình. Nếu bạn sẽ nhìn thấy Hội Thánh như Đức Chúa Trời đã định ý cho bạn nhìn thấy, vậy thì cả thái độ của bạn sẽ được thay đổi, và có lẽ thậm chí là đời sống của bạn.

Tags: Hội Thánh, Church of Christ

In bài này Gửi Email bài này