Chúng Ta Sẽ Đi Về Đâu Khi Chết? - When Do We Go When We Die?

Bạn biết rất nhiều ý tưởng lạ kỳ được đưa ra để trả lời cho câu hỏi này. Một vài người đưa ra giả thuyết về sự đầu thai. Đó là ý tưởng mà nếu như bạn sống một đời sống tốt thì bạn sẽ trở lại trong hình hài của một sinh vật khác. Vài người có ý tưởng về ma quỷ và họ có ý nghĩ rằng bạn trở lại như một linh hồn và bạn sẽ sống trong căn nhà nơi mà bạn đã từng sống. Vài người có ý tưởng về nơi chuộc tội, tức là bạn đi đến một nơi của sự hình phạt cho đến khi bạn trả hết món nợ của mình và sau đó bạn có thể rời đi từ đó. Và dĩ nhiên nhiều người có ý tưởng là bạn chỉ chấm dứt tồn tại, tức là khi bạn trút hơi thở cuối cùng của mình thì sẽ không còn sự tồn tại có ý thức nữa. 

Lẽ Thật Về Phép Báp-têm

Vài người nói rằng, "Phép báp-têm là một trong những đề tài đơn giản nhất trong Kinh Thánh," nhưng lại là một trong những đề tài gây tranh cãi nhất trong thế giới tôn giáo. Giờ thì tình hình là thế này, đó là mục đích của chúng ta trong bài học này là để làm một cuộc nghiên cứu rất đơn giản và cơ bản để thấy được những gì mà Kinh Thánh phải nói về đề tài phép báp-têm.